מה זה CMYK?

סורקים שולחניים ומסכי מחשב עובדים בשיטת צבע שנקראת RGB (ראשי תיבות של RED GREEN BLUE). המכלול של מערכת הצבעים זה הטווח של הצבעים שיכולים להופיע בהדפסה/תצוגה. הדפסה בצבע מלא (פרוצס) בנויה ממכלול צבעים שנקרא CMYK (ראשי תיבות של Cyan Magenta Yellow Black), לא כל הצבעים שקיימים בשיטת RGB נמצאים בשיטת CMYK. רוב התמונות שנסרקות מכילות צבעי RGB שקיימים גם ב CMYK ובשעת המרה הצבעים מקבלים לרוב שינויי קל ולא משמעותי כל כך. לעומת זאת, תמונות שבנויות מראש בצורה דיגיטלית לא תמיד ניתן להמיר את מכלול הצבעים שבהם לשיטת CMYK, יהיה שינויי גס ולא יפה לאחר ההמרה. סורקים שולחניים ומסכי מחשב עובדים בשיטת צבע שנקראת RGB (ראשי תיבות של RED GREEN BLUE). המכלול של מערכת הצבעים זה הטווח של הצבעים שיכולים להופיע בהדפסה/תצוגה. הדפסה בצבע מלא (פרוצס) בנויה ממכלול צבעים שנקרא CMYK (ראשי תיבות של Cyan Magenta Yellow Black), לא כל הצבעים שקיימים בשיטת RGB נמצאים בשיטת CMYK. רוב התמונות שנסרקות מכילות צבעי RGB שקיימים גם ב CMYK ובשעת המרה הצבעים מקבלים לרוב שינויי קל ולא משמעותי כל כך. לעומת זאת, תמונות שבנויות מראש בצורה דיגיטלית לא תמיד ניתן להמיר את מכלול הצבעים שבהם לשיטת CMYK, יהיה שינויי גס ולא יפה לאחר ההמרה.